Informacje o szkole

cfa6628136

 

 

149px-Aniela_Urbanowicz
Aniela Urbanowicz
Aniela Urbanowicz z d. Reicher – działaczka społeczno-polityczna. /Wikipedia/

 

 

Szkoła Podstawowa nr 22 w Sosnowcu

 

 

Nasza szkoła to:

 

 

 

Pracownia komputerowa  

 

 

 

- uczniowie klas I-VI zdobywają wiedzę z informatyki i innych przedmiotów w pracowni komputerowej zakupionej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach realizacji projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wyposażonej w stałe łącze internetowe, drukarki, skaner, wideoprojektor, tablicę interaktywną, komputer przenośny i oprogramowanie.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ   UNIĘ   EUROPEJSKĄ.


Świetlica szkolna i stołówka

 

- czynna od 6.30 -16.00,

- gdzie pod opieką nauczycieli uczniowie jedzą obiad, piją mleko, odrabiają prace domowe oraz uczestniczą w zajęciach rekreacyjnych i dydaktycznych.


Sala gimnastyczna

 

 - w której uczniowie doskonalą  kondycję podczas zajęć wychowania fizycznego, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć pozalekcyjnych oraz gier i zabaw.


Gabinet dentystyczny 

 

- w którym dbałość o uzębienie naszych uczniów jest zawsze priorytetem

Pani doktor Krystyny Piętki,

-  uczniom udzielana jest także pierwsza pomoc w nagłych przypadkach.


Gabinet higienistki szkolnej

 

- w którym udzielana jest pierwsza pomoc i systematyczna kontrola stanu zdrowia naszych uczniów przez szkolną pielęgniarkę – Teresę  Rosół.


 Klasopracownie

 

- mamy dostosowane sale dla klas 1-3. Są one wyposażone w nowe meble – szafki z miejscem na podręczniki dla każdego dziecka, stoliki – dostosowane wielkością do wzrostu dziecka, ściany są świeżo pomalowane, na podłodze położone panele, zabawki i pomoce dydaktyczne.

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.