Biblioteka

Rok szkolny  2016/2017

 

 


 

biblioteka (3)

 

 

 

 

 

 

Projekt czytelniczy dla uczniów klas I – III

„Tworzymy szkolną encyklopedię bohaterów książkowych”

 

 

Projekt ma na celu zaktywizowanie uczniów, skłonienie ich do samodzielnego poszukiwania informacji w księgozbiorze, nie tylko bibliotecznym.

 

 

Etapy projektu:

 

 

 1. Poinformowanie uczniów o projekcie.

 

 

Uczniowie zostali poinformowani o projekcie w trakcie apelu szkolnego. Podczas apelu przewodniczący klas I-III wylosowali litery dla swojej klasy.

(Alfabet został podzielony na tyle części, ile klas I-III znajduje się w szkole np.:

 

 

B C –     kl. 1a

D E F –  kl. 2a

G H I –  kl. 2b

J K L –   kl. 2c

Ł M N – kl. 3a

O P R –  kl. 3b

S T U –  kl. 3c

W Z A – kl. 3d

 


 

 

 1. Realizacja projektu w klasach:

 

 

-     zapoznanie uczniów z zasadami pracy w grupie – opracowanie prostych kodeksów,

-     zaprezentowanie uczniom i omówienie przykładowej karty szkolnej encyklopedii (załącznik nr 1),

 

 

Karta do encyklopedii dla uczniów-w klas I-III

 

 

-     podział klasy na grupy i przydział każdej z nich jednej z liter, wcześniej wylosowanej dla danej klasy.

 


 

(uwaga: w przypadku dużej liczby klas I-III w szkole, na dany oddział mogą przypaść tylko dwie, trzy litery alfabetu. Można wówczas zorganizować w klasie więcej grup i kilka z nich będzie pracować nad tą samą literą. Należy jednak zwrócić uwagę, by każda z nich zajęła się inną postacią literacką).

 

 

 1. Praca w grupach.

 

 

-     wybór bohatera książkowego – uczniowie udają się do biblioteki i przeglądają książki w poszukiwaniu postaci dla swojej grupy,

-     opracowanie karty encyklopedii. Pracę uczniów można podzielić na:

 • wykonywana bezpośrednio na karcie encyklopedii (kaligraficzny zapis nazwy bohatera, wyjaśnienie, kim lub czym on jest),
 • tworzona na osobnych kartkach z przeznaczeniem do wklejenia (ozdobna litera, ilustracja, tytuł książki, w której występuje dana postać).

 

 


 

(uwaga: ponieważ karty ze wszystkich klas utworzą książkę, która z pewnością będzie często oglądana, należy wykonać je z bloku technicznego. Można również wcześniej przygotować uczniom karteczki do wpisania wybranej litery, wykonanie ilustracji. Tytuł książki również można umieścić na kolorowych karteczkach).

 

 

 1. Prezentacja prac:

 

 

-     każda klasa przygotowuje wystawę, na której zaprezentuje pojedyncze karty w otoczeniu książek, których bohater został przez dzieci opracowany,

-     prezentacja szkolnej encyklopedii bohaterów książkowych podczas „Dnia projektów” w szkole.

 

 


 

dodatkowa-oferta_biblioteka-inspiruje

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

 

 

W szkole w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowane są projekty czytelnicze:

 

 

- dla uczniów klas I – III „Tworzymy szkolną encyklopedię bohaterów książkowych”,

- dla uczniów klas IV-VI „Poznajemy świat przez książki popularnonaukowe”.

 

 

 

Głównymi celami projektów czytelniczych są:

 

 

- zaktywizowanie uczniów,

- skłonienie ich do samodzielnego poszukiwania informacji w księgozbiorze, nie tylko 
   bibliotecznym,

- zachęcenie uczniów do sięgania po literaturę popularnonaukową.

 

 

 

Przewodniczący klas 1-3 w bibliotece szkolnej brali udział w losowaniu literek do encyklopedycznych kart.

Wyniki losowania:

 

 

1a – I, S

2a – H, W, Z

2b – Ł, R, T

2c – C, D, L

3a – G, K, O

3b – A, B, U

3c – F, N, P

3d – E, J, M

 

 

Obecnie w każdej klasie 1-3 opracowywane są encyklopedyczne karty przez uczniów. Natomiast uczniowie klas 4-6 zbierają informacje do sporządzenia lapbooków. Prezentacja szkolnej encyklopedii bohaterów książkowych oraz lapbooków odbędzie się podczas „Dnia projektów” w szkole, który odbędzie się - 23 kwietnia 2017 r. w Światowy Dzień Książki.

 

 

Oprócz projektów czytelniczych jest także realizowany program rozwoju czytelnictwa „Uzależnieni od czytania” dla uczniów klas 2-6 oraz konkurs czytelniczy „Wieża czytelnicza” dla uczniów klas 1-6.

 

 

 

Wykorzystano informacje ze strony internetowej biblioteka w szkole oraz edupomysł.

 

 

 

 

 


 

regulamin-biblioteki

Regulamin biblioteki szkolnej

Szkoły Podstawowej nr 22

w Sosnowcu

 

 

 

PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA

 

 

 

 1. Z biblioteki mogą korzystać bezpłatnie wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Biblioteka udostępnia bezpłatnie swoje zbiory, w tym podręczniki szkolne, zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.
 3. Uczeń wypożycza podręczniki lub materiały edukacyjne na cały rok szkolny i zobowiązany jest do ich zwrotu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.
 4. Warunkiem wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych jest podpisanie przez rodzica ucznia oświadczenia o odpowiedzialności za wypożyczony podręcznik lub materiał edukacyjny.
 5. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem biblioteki i godzinami udostępniania zbiorów.
 6. W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie.
 7. Czytelnicy odpowiadają materialnie za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych książek.
 8. Z końcem roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone.
 9. Na okres ferii zimowych lub wakacji można wypożyczyć 3 książki, jeżeli zostały zwrócone do biblioteki pozycje wypożyczone w roku szkolnym.
 10. Czytelnicy przebywający w bibliotece poza godzinami lekcyjnymi zobowiązani są do wpisania swojego nazwiska do ewidencji oraz do przestrzegania zaleceń bibliotekarza.

 

wise-owl-on-bookshelf

 

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

I POSZANOWANIE ZBIORÓW

 

 

 • Czytelnik może wypożyczać książki jedynie na swoje nazwisko.
 • Jednorazowo można wypożyczyć 1 książkę, uczniowie klasy 1-3, a 3 książki uczniowie klasy 4-6.
 • Uczeń powinien dbać o wszystkie wypożyczone z biblioteki zbiory.
 • Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać inną - wskazaną przez bibliotekarza.
 • Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu.
 • Przed opuszczeniem biblioteki czasopisma, książki i programy edukacyjne odnosi się na miejsce.

 

 

k11835510

KORZYSTANIE ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

 

 

 1. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
 2. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych oraz Internetu.
 3. Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką bibliotekarza.
 4. Przy komputerze można pracować, gdy w bibliotece nie odbywają się inne zajęcia.
 5. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania.
 6. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
 7. Korzystając ze stanowisk komputerowych, nie można używać pamięci zewnętrznej w postaci dyskietek, płyt CD, pendrive`a przyniesionych z zewnątrz.
 8. Internet służy do celów edukacyjnych. Uczeń zobowiązany jest znać dokładną tematykę poszukiwanych zagadnień (poprawną pisownię fachowych terminów, adres internetowy).
 9. W bibliotece można drukować jedynie materiały niezbędne do celów dydaktycznych.
 10. Praca przy komputerze powinna przebiegać zgodnie z zasadami informatyki (przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, kolejność wykonywanych czynności).

 

 

              Regulamin zgodny ze statutem szkoły i obowiązuje od września 2015r.

 

 

regulaminy_bibl

 

W roku szkolnym 2016/2017

opiekunami  biblioteki  są:

 

 

 

P. dyr. Bożena Lysko

P. Hanna  Zagrodnik

 

 

0biblioteka

 

Biblioteka czynna:


 Poniedziałek - 10.00 – 12.00

Wtorek - 8.00 – 11.00

Środa - 9.00 – 11.00

Czwartek - 10.00 – 13.00

 

biblioteka

 

 

 


 

050d17af393c8066620912e0be2a19e7[1]„KSIĄŻKA  TO  MISTRZ,

CO DARMO  NAUKI  UDZIELA,

KTO  JĄ  LUBI

- DORADCĘ  MA  I  PRZYJACIELA,

KTÓRY  Z  NIM  SMUTKI  DZIELI,

POMAGA  RADOŚCI,

CHWILĘ  NUDÓW  ODPĘDZA

I  OSŁADZA  CIERPKOŚCI”.

=========================================================

Nasze zadania: 

 

 • wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych upowszechnianie czytelnictwa poprzez, gazetki, wystawki,

 • prowadzenie działalności informacyjnej

 • przygotowanie uczniów do samokształcenia i korzystania z różnych źródeł informacji

 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań literackich, plastycznych poprzez organizowane lekcje biblioteczne, konkursy i inne zajęcia.

 

 

biblioteka

 

Internetowe  Centra Informacji  Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.

======================================================================

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

UNIĘ EUROPEJSKĄ

===============================================================

Efektem przystąpienia Szkoły Podstawowej nr 22 w Sosnowcu do projektu: Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych w 2007 roku, współfinansowanego przez Unię Europejską było wyposażenie  biblioteki szkolnej w sprzęt komputerowy.

W skład wyposażenia Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej wchodzą:

 • 4 stanowiska komputerowe dla czytelników wraz z oprogramowaniem Windows XP Prof., pakiet MS Office,
 • wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (skaner, laserowa czarno – biała drukarka i kopiarka),

 

 • urządzenia sieciowe,
 • edukacyjne oprogramowanie multimedialne:
 • multimedialna encyklopedia powszechna,
 • multimedialny atlas świata,
 • multimedialny słownik języka polskiego,
 • multimedialny słownik wyrazów obcych,
 • multimedialny słownik ortograficzny języka polskiego.

 

Stanowiska komputerowe posiadają stałe złącze z Internetem. „Bezpieczny internet” gwarantuje oprogramowanie „Cenzor” zabezpieczające przed wyświetlaniem stron internetowych zawierające treści niepożądane.

===============================================================

Biblioteka naszej szkoły zajmuje pomieszczenie z miejscem na wypożyczalnię i czytelnię.

Uczniowie mają możliwość:

 • rozwijania i pogłębiania swoich zainteresowań,
 • przygotowania się do lekcji,
 • uczą się samodzielnego wyszukiwania informacji,
 • poszerzają wiedzę z różnych dziedzin.

2

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.