Certyfikaty

 

Szkoła Podstawowa Nr 22 w Sosnowcu

posiada następujące certyfikaty:

 

 

 


 

 

 Certyfikat

- „Wiarygodna szkoła”

/październik 2015/

 

 

 

10100777

 

 

 

 

 

banner2

 

 

banner1_2banner4

 

 

 

 

Wiarygodna szkoła – certyfikat

 

 


 

Certyfikat

„Bezpieczna i przyjazna świetlica szkolna”.

 

 

W ramach konkursu zrealizowaliśmy sześć zadań. Za pierwsze zadanie – opracowanie regulaminu pobytu w świetlicy otrzymaliśmy wyróżnienie.

 

 

W czerwcu – 18.05.2015 r. na uroczystym zakończeniu kampanii „Szkoła ciekawa i bezpieczna – nie tylko na lekcjach” – otrzymaliśmy z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty - Pana Stanisława Fabera, - certyfikat potwierdzający przyznanie tytułu „Bezpieczna i przyjazna świetlica szkolna”.

 

 

 

 

 


Certyfikat

TAURONKA

 

 

ScanImage001Tauron

 

 


 

 

Certyfikat

potwierdzający udział w VI edycji programu

Klub Bezpiecznego Puchatka

w roku szkolnym 2014/2015

 

 

 

 


 

Certyfikat

- Polskie Koleje Państwowe

 

 

lego-city-pociag-towarow_2132

 

Certyfikat Nr 639 wydany w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” w zakresie bezpieczeństwa na przejazdach oraz właściwego zachowania na terenie kolejowym – Sosnowiec, 17 października 2014 r.

 

 

Dnia 17 października 2014 r. w naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne dla klas 0 – 1  dotyczące bezpieczeństwa i właściwego zachowania się na przejazdach kolejowych w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj”.

 

 

 

 

 


Certyfikat

„Lepsza szkoła” – Gdańsk, 21 lipca 2014 r.

 

 


Certyfikat

Szkoły Gotowej na TIK

 

 

– realizacja programu Ośrodka Rozwoju Edukacji i Centrum Edukacji Obywatelskiej „Aktywna edukacja”- Warszawa, czerwiec 2014 r.

 

 


Certyfikat

Nr: M-13/03/471C/P „Pewniak”

– Pozytywna Energia W Nauczaniu I Aktywnym Kształceniu

– podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej woj. śląskiego nr WND – POKL.09.04.00-24-001/11 realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Katowice, 20 marca 2013 r.

 

 

W auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwerytetu Śląskiego, podczas, której przedszkola i szkoły, które spełniły warunki określone w projekcie otrzymały Certyfikat PEWNIAK

 

W projekcie uczestniczyło 550 placówek – wśród nich znalazła się nasza szkoła.

 

 

 

 

 


Certyfikat

„Szkoła bez przemocy”

- Warszawa, 29 czerwca 2012 r.

 

 


Certyfikat

„Szkoła przyjazna dla sześciolatka”.

 

 

 

 


Certyfikat

Nr 2/NP/18/05

„Q

Śląska Szkoła Jakości”

 

 

– wdrożenie systemu zarządzania jakością i zapewnienie jakości w obszarach:

Koncepcja pracy szkoły, Zarządzanie i organizacja, Kształcenie, Wychowanie i opieka – Katowice, 7 października 2005 r.

 

 

 

Październik 2005.
  Jesteśmy „Śląską Szkołą Jakości”.

Przystąpiliśmy do programu „Śląska Szkoła Jakości” realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. Wspólnie opracowana została Księga Jakości dokumentująca dotychczasową jakość pracy naszej szkoły.

W październiku 2005 roku podczas uroczystości w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu Pani Dyrektor mgr inż. Anna Cygan odebrała z rąk Kuratora Oświaty  - Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości potwierdzający wysokie standardy pracy i nauczania w naszej szkole. Jesteśmy w gronie szkół, które dbają o najwyższy poziom usług edukacyjnych w naszym regionie.

 Praca całego grona nauczycieli została nagrodzona  sukcesem.

 

 

 

 

 


Certyfikat

Nr 444/2003

„Szkoła z klasą”

 

– Warszawa, 10 października 2003 r.

 

 

Z satysfakcją informujemy, że szkoła nasza nosi tytuł Szkoły z Klasą, w której to:

  • Dobrze uczy każdego ucznia.
  • Ocenia sprawiedliwie.
  • Uczy myśleć i rozumieć świat.
  • Rozwija społecznie.
  • Pomaga uwierzyć w siebie.
  • Przygotowuje do przyszłości.

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.