Witamy w szkole

 Witamy w naszej szkole… 

 

 

Szkoła nasza mieści się w centrum miasta. Posiada zaplecze dydaktyczne, które zapewnia wszystkim uczniom edukację na najwyższym poziomie. Na każdym szczeblu nauczania staramy się wnieść coś  nowego,zmodyfikować i uatrakcyjnić bieżącą pracę z uczniami tak, aby szkoła stała się miejscem wszechstronnego rozwoju oraz zaspokajania wszelkich potrzeb naszych uczniów.


Posiadamy własne boisko sportowe. Stawiamy nacisk na rozwijanie aktywności fizycznej wśród dzieci. Uczniowie mają możliwość uczęszczania na dodatkowe zajęcia z w-f. Dzieci z wadami postawy objęte są gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną prowadzoną przez specjalistę.


W szkole prowadzone są również zajęcia pozalekcyjne – stanowiące alternatywną formę zajęć lekcyjnych.

 


 

Posiadamy Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, oraz nowoczesną pracownię komputerową z tablicą interaktywną.


Nauka języków obcych stanowi jeden z priorytetowych celów nauczania, na który kładziemy szczególny nacisk już od pierwszej klasy.

 


 

Uczniowie z trudnościami w nauce korzystają z zajęć wyrównawczych.


Dzieci i rodzice z problemami wychowawczymi i szkolnymi mogą zasięgnąć pomocy u pedagoga, psychologa szkolnego i logopedy, a w zakresie profilaktyki leczniczej – u pielęgniarki szkolnej.


Szkoła stwarza możliwości pobytu dzieci w świetlicy szkolnej, gdzie uczestniczą w różnych zajęciach.

 

Świetlica czynna od godz. 6.30 – 16.00.

 


 

Uczniowie startują w różnych konkursach i zdobywają liczne sukcesy .


Od roku szkolnego 2009/2010 funkcjonują u nas klasy zerowe.


Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje. Pełniący dyżur nauczyciele przed rozpoczęciem swoich zajęć oraz w czasie przerw międzylekcyjnych są do dyspozycji uczniów.

 


 

 

        Podczas przerw jak i zajęć lekcyjnych

obowiązuje  zakaz

samowolnego opuszczania szkoły.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.