Z kart historii

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 22

od roku szkolnego 2016/2017

 

 

 

Dyrektor szkoły:

mgr Bożena Lysko

 

i

Wicedyrektor szkoły:

mgr Iwona Strugała

/1 września 2016 /


Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 22

od roku szkolnego 2014/2015 do 2015/2016

/1 lipca 2014/


Dyrektor szkoły:

mgr Bożena Lysko

i

Wicedyrektor szkoły:

mgr Bogusław Bieryło

==================================================

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 22

od roku szkolnego 2013/2014

/1 września 2013/


Dyrektor szkoły:

mgr Bogusław Bieryło

i

Wicedyrektor szkoły:

mgr inż. Anna Cygan

===========================================

Dyrektorem szkoły w latach 1991 – 2013 była:

 mgr inż. Anna Cygan

===============================================

Zastępcą dyrektora szkoły w latach 1989 – 2013 był:

 mgr Bogusław Bieryło

=================================================

Trochę historii…

Publiczna Szkoła Powszechna nr 22 w Sosnowcu powstała w roku 1930. W wyniku podziału obwodów pierwotnych szkół nr 16 i nr 10 na trzy szkoły: żeńską nr 10 ,  męską nr 16 oraz trzecią koedukacyjną nr 22.

 

Pierwszym kierownikiem szkoły, mieszczącej się w budynku prywatnym przy ulicy Okrzei, był Teofil Olearczyk.

Było zapisanych 358 dzieci. Mieściły się one w 10 klasach. Liczba dzieci z każdym rokiem wzrastała tak, że w 1936 roku uczyło się ich już 534.

W tym też roku pełniący obowiązki kierownika szkoły Teofil Olearczyk ustąpił z zajmowanego stanowiska, a kierownictwo szkoły objął Edward Bilowicz.

Ponieważ szkoły nr 22 i nr 16 mieściły się w budynkach prywatnych, zarząd miasta Sosnowca przystąpił do budowania gmachu dla tych dwóch szkół przy ulicy Perla 39. W czerwcu 1939 roku było już wykończone prawe skrzydło, przeznaczone dla szkoły nr 22. Tę część budynku zajęła jednak szkoła nr 16 ze względu na bardzo trudne warunki lokalowe.

We wrześniu 1939 roku wybuchła wojna i budynek szkolny zajęli Niemcy na szkołę policyjną. Dzieci uczęszczały do szkoły nr 8 na Ostrej Górce. Po ustąpieniu Niemców obie szkoły nr 22 i nr 16 znalazły siedzibę w gmachu przy ulicy Perła 39 jednak już w kwietniu były zmuszone opuścić lokal, ponieważ przeznaczono go na szpital dla wojsk radzieckich.

Szkołę nr 22 przeniesiono na Pogoń do lokalu szkoły nr 3 przy ulicy Żytniej. Do szkoły było zapisanych 258 chłopców.

===================================================

1 lutego 1945 roku inspektor szkolny Stanisław Luchowiec powierzył organizowanie szkoły nr 22 pani Adeli Kawczyńskiej i powołał ją na stanowisko kierownika szkoły.

Rok szkolny 1945/46 nie przyniósł żadnych zmian na lepsze. Dzieci zmuszone były w dalszym ciągu przychodzić na Pogoń do szkoły odległej od ich domów o ponad 4 km, wracały – wieczorem,ponieważ lekcje odbywały się w godzinach popołudniowych. Mimo tego garnęły się do szkoły.

W czerwcu 1946 roku szpital wojsk radzieckich przeniesiono z budynku szkolnego przy ulicy Perła 39 do Śródmieścia. Dzięki staraniom inspektora szkolnego Edwarda Szmaja, kierownictwa szkół, Komitetów Rodzicielskich, zarządu miasta, przy wybitnej pomocy miejscowego przemysłu, przystąpił w lipcu do remontu budynku szkolnego.

We wrześniu, ku wielkiej radości rodziców i przede wszystkim dzieci, lekcje rozpoczęły się już w czystych, widnych i pięknie umeblowanych salach szkolnych.

Liczba dzieci wzrosła do 320, (tak w szkole nr 22, jak i w szkole nr 16), nie mogły się one pomieścić w jednym budynku. Dążeniem inspektora i kierownictwa szkoły było to, żeby dzieci nie uczyły się w godzinach popołudniowych. Jak wspomina pani Adela Kawczyńska, trzy klasy szkoły przeniesiono do budynku szkoły nr 10 do czasu wykończenia prawego skrzydła szkoły przy ulicy Perla 39.

Klasy te jednak stanowiły całość szkoły 22. Pozostałe cztery klasy zajęły całe II piętro budynku przy ulicy Perla 39 i tu też pozostała kancelaria kierowniczki szkoły pani – Adeli Kawczyńskiej.

Na konferencji Rady Rodzicielskiej dnia 10. XI. 1946 roku postanowiono wpłacać na rzecz szkoły od każdego ucznia po 50zł, które zakłady przemysłowe zwracały rodzicom za okazaniem potwierdzenia wydanego przez szkołę.

===============================================

Pani Adela Kawczyńska pełniła funkcję kierownika szkoły do 31 września 1951 roku. Jej następcą został Franciszek Sobala aż do marca 1957 roku.

===============================================

W roku 1958 powierzono panu Marianowi Kosowi organizację szkoły nr 22 w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Cedlera 14 (obecnie Anieli Urbanowicz). Funkcję kierownika szkoły pełnił do 1967 roku.

Następnymi  kierownikami szkoły byli:

  • pan Włodzimierz Wojciechowski,
  • pan Kazimierz Szymczyk (od roku 1971 dyrektor szkoły),
  • pani Helena Słonka do 1990 r. - dyrektor szkoły

===============================================

Szkoła szczyci się tradycjami harcerskimi, osiągnięciami dydaktycznymi i aktualnie proponowanymi zajęciami dydaktycznymi. Wśród swych wychowanków szkoła ma wielu wybitnych polityków, prawników, lekarzy, ekonomistów, inżynierów i nauczycieli.

===========================================

Możliwość komentowania jest wyłączona.