Z życia szkoły

 

0e0e83a31054e8919990f9e9c3a6da47_xl

 

 

KONKURS  PRZEDMIOTOWY  Z  JĘZYKA  POLSKIEGO

DLA  UCZNIÓW  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH

WOJEWÓDZTWA  ŚLĄSKIEGO

W  ROKU  SZKOLNYM  2016/2017

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacji uczestników konkursu do poszczególnych etapów:

a) do I etapu – szkolnego przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności,

b) do II etapu – rejonowego kwalifikują się uczniowie – konkursu, którzy w etapie szkolnym uzyskają co najmniej 84% punktów możliwych do zdobycia,

c) do III etapu – wojewódzkiego kwalifikują się uczestnicy etapu rejonowego, którzy w tym etapie uzyskają co najmniej 84% punktów możliwych do zdobycia.

Uczestnicy etapu wojewódzkiego mogą uzyskać tytuł laureata lub finalisty:

a) laureatami zostają uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia,

2) finalistami zostają pozostali uczestnicy zakwalifikowani do III etapu, którzy uzyskali co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia.

Terminarz konkursu

etap szkolny – 24 listopada 2016r., o godzinie 9:00 (trwa 90 minut)

etap rejonowy – 6 lutego 2017r., o godzinie 11:00 (trwa 90 minut)

etap wojewódzki – 27 marca 2017r. o godzinie 11:00 (trwa 90 minut)

 

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na:

-  stronie internetowej szkoły www.sp22.sosnowiec.pl

w zakładce — Z życia szkoły

- stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl

 

 


 

 

KONKURS  PRZEDMIOTOWY  Z  MATEMATYKI

DLA  UCZNIÓW  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH

WOJEWÓDZTWA  ŚLĄSKIEGO

W  ROKU  SZKOLNYM  2016/2017

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacji uczestników konkursu do poszczególnych etapów:

a) do I etapu – szkolnego przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności,

b) do II etapu – rejonowego kwalifikują się uczniowie – konkursu, którzy w etapie szkolnym uzyskają co najmniej 84% punktów możliwych do zdobycia,

c) do III etapu – wojewódzkiego kwalifikują się uczestnicy etapu rejonowego, którzy w tym etapie uzyskają co najmniej 84% punktów możliwych do zdobycia.

Uczestnicy etapu wojewódzkiego mogą uzyskać tytuł laureata lub finalisty:

a) laureatami zostają uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia,

2) finalistami zostają pozostali uczestnicy zakwalifikowani do III etapu, którzy uzyskali co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia.

Terminarz konkursu

etap szkolny – 25 listopada 2016r., o godzinie 9:00 (trwa 90 minut)

etap rejonowy – 7 lutego 2017r., o godzinie 11:00 (trwa 90 minut)

etap wojewódzki – 28 marca 2017r. o godzinie 11:00 (trwa 90 minut)

 

Szczegółowe regulaminy konkursów znajduje się na:

-  stronie internetowej szkoły www.sp22.sosnowiec.pl

w zakładce –- Z życia szkoły

- stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl

 

 


 

Zakres wiedzy i umiejętności – j-polski

Regulamin konkursu – j-polski

 

Zakres wiedzy i umiejętności – matematyka

Regulamin konkursu – matematyka

 


 

 

 

 

 

Dodaj komentarz